Kenniscentrum Geluidsisolatie - wij weten alles van geluid

Er is grote kans dat geluidshinder binnen een aantal jaren de grootste woongerelateerde ergernis is. De overheid en bewoners en gebruikers van woningen en gebouwen stellen steeds hogere eisen aan oplossingen op het gebied van akoestiek en geluidsisolatie. Het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGIGroep) verenigt kennis en expertise op het terrein van geluidshinder, akoestiek en geluidsisolatie.

Akoestiek of geluidsisolatie is vaak bijzaak of sluitpost bij bouwprojecten. Het ontbreekt bouwers en andere partijen aan expertise. KGIGroep is opgericht om kennis te bundelen, te verspreiden en te vermeerderen. Met de oprichting van een kenniscentrum, een kennisbank en een opleidingscentrum voldoen wij aan de dringende behoefte aan een professionele, nationale en zelfs internationale organisatie op het gebied van geluidsisolatie.

Het Kenniscentrum Geluidsisolatie wil de herkenbaarheid van fabrikanten, adviseurs en gekwalificeerde akoestische en geluidsisolatiebedrijven vergroten. Het verzamelt informatie over nieuwe ontwikkelingen en best practices en stelt deze ter beschikking van de aangesloten deelnemers en derden.

Bouwen met het Kenniscentrum Geluidsisolatie

Bij bouwprojecten worden niet zelden verkeerde keuzes gemaakt op het gebied van geluidsisolatie. Zo kunnen bouwtechnische, bouwfysische en gebruikersproblemen ontstaan. Een van de doelen van het Kenniscentrum Geluidsisolatie is om consortia te vormen met de deelnemers en daarmee gezamenlijk werk aan te nemen. Zo kan de KGIGroep een integrale aanpak van de geluidsisolatie garanderen, problemen voorkomen en kosten besparen.

Het Kenniscentrum Geluidsisolatie ontwikkelt nieuwe innovatieve producten, verzorgt via de KGI Academie hoogstaande opleidingen op het terrein van geluidsisolatie voor diverse bij de bouw betrokken partijen en organiseert congressen en seminars voor derden om de kennis over geluidsisolatie te verspreiden en te verhogen.

Het Kenniscentrum Geluidsisolatie heeft unieke kennis en ervaring opgebouwd en is uw perfecte partner voor akoestische vraagstukken, geluidsmetingen en innovatieve geluidswerende maatregelen. Wij worden ingeschakeld bij woningbouw, utiliteitsbouw, wegenbouw, industriële projecten en feitelijk alles wat met geluidshinder te maken heeft.

Meer weten over het Kenniscentrum Geluidsisolatie? Neem contact op.

contact